Expulsor / Altres

Expulsor / Altres

Els talladors amb expulsor (o plunger en anglès) s'utilitzen principalment per tallar petites peces o peces amb molt detall en fondant, pasta de goma o massa per galetes. Generalment inclouen textura per donar un efecte realista a les peces que estem tallant.